021-64208211  flower@wholesafety.cn

反光马甲

反光马甲

  • 产品名称:反光马甲
  • 手机: 13701977757
  • 电话: 021-64208211
  • 邮箱: flower@wholesafety.cn
  • 留言咨询

产品名称:反光马甲

面料       :全涤网布

颜色       :荧光黄

尺寸       :S/3XL可以定制其他颜色

国标       :GB8965-1998

产品描述:马甲多口袋应用,便于携带多种物品,多个插扣前后相连

应用领域:路政,铁路,公路等行业

上一篇:高可视网眼马甲 下一篇:反光马甲